+ + + Eischt Hëllefscour am CIS-Esch + + +

D’Administration des services de secours an Gemeng Esch organiséiert kurzfristeg erem en éischt Hëllef Cours + en Rappelscours hei zu Esch.

Éischt Hëllefcours zu Esch op Lëtzebuergesch

Ufang: Donneschtes, den 19. Oktober 2017 um 19H00 – 21H00 an dono all Woch Donneschtes ausser dem 2. November 2017, 21. Dezember 2017 an dem 4. Januar 2018

Wou:
Centre d’incendie et de secours / CIS Esch
Salle instruction incendie RdC
18, rue Léon Metz
L-4238 Esch-sur-Alzette

15 Duebelstonnen mat Test.
Unzuehl vun den Leit gët op +/-35 limitéiert.